על מנת למלא את חלקי טופס השונים עליך לדפדף בין חלקיו על ידי לחיצה על כותרות החלקים (טאבים).

בסיום מילוי כלל השדות יש לגשת לטאב הסיום, לאשר את ההצהרה ולהשתמש בכפתור המשך על מנת לנווט לעמוד טעינת הקבצים.

לאחר לחיצה יחידה על כפתור "המשך" יש להמתין בסבלנות לעיבוד וקליטת הנתונים (אין ללחוץ על הכפתור פעמיים) ולנווט לעמוד טעינת הקבצים. רק בלחיצה על כפתור "סיים ושלח בקשה" תסתיים ההרשמה. יש להמתין עד לקבלת אישור, יש להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.

במקרה של בעיה / שאלה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.il

בהצלחה.


טופס הרשמה למלגת קרן קציר
יש להקפיד למלא את כלל הפרטים - בדפדפן אקספלורר בלבד!
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה בתכנית רקיע הוא 30/09/21
תאריך ושעה 19/10/2021 08:55:01
הנחיות הרשמה

כל הכתוב מתאים לגברים ונשים.

אנא קראו היטב את פרק המבוא טרם מילוי הטופס.

את הטופס יש למלא בדפדפן אקספלורר בלבד!

על מנת למלא את חלקי טופס השונים עליך לדפדף בין חלקיו על ידי לחיצה על כותרות החלקים (טאבים). שדות חובה מסומנים בכוכבית - *

שים לב! בעת מילוי הטופס אין להכניס תווים/צירופים כגון: < !, /,%,?, #, &,(,) יש להשתמש בתווים באנגלית או עברית בלבד!

בסיום מילוי כלל השדות יש לגשת לטאב הסיום, לאשר את ההצהרה ולהשתמש בכפתור שליחת בקשה.

לאחר לחיצה יחידה על כפתור "שליחת הבקשה" יש להמתין בסבלנות לעיבוד וקליטת הנתונים (אין ללחוץ על הכפתור פעמיים) עד לקבלת אישור.
יש להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.

במקרה של שאלה/בעיה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.il

בהצלחה.

אנא ציין תוכנית*  

מוסד לימודים*

פרטים אישיים

שם משפחה*   שם משפחה (לועזית) *  

שם פרטי*   שם פרטי (לועזית) *  

שם משפחה קודם    שם משפחה קודם (לועזית)   

ת.ז.*      

מין*   תאריך לידה / / מצב משפחתי*   מוצא דתי*  

ילדים (עד גיל 18)*   אחים (מתחת לגיל 23)*   קשר עם הורים*   יתמות*  

ארץ לידה*      תאריך עליה / /

שירות צבאי

שירות צבאי/לאומי*      תקופת השירות*      סיבת פטור/שירות חלקי*  

תחילת שירות / /    תום שירות / /

חייל בודד*  

הערות

פרטי התקשרות

מגורים *  

כתובת מגורים*   מס` בית מס` דירה   ישוב*  

טלפון בבית *   טלפון נייד *  

נא להקפיד לרשום את מספרי הטלפון בפורמט 052-1234567 או 03-9876541 ללא רווחים

דוא"ל*    

המועמד

צירוף מסמכים

להזכירך, עליך להציג את המסמכים המתאימים במידה ותוזמן לראיון.

לכל נתוני ההכנסות יש לצרף מסמכים רלוונטים בהגעה לראיון אישי.

האם הנך עובד/ת?*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

מקום עבודה נוסף תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

לשכיר ממוצע סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה בשלושת החודשים האחרונים (יש לחשב לפי הסכום המופיע בתלוש המשכורת תחת הכותרת "סה"כ תשלומים" או "סה"כ ברוטו").
לעצמאי סך הכנסות חייבות במס לשנה קודמת משומה שנתית חלקי 12

מקורות הכנסה נוספים*   נכות*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  

יש לציין את סך ההכנסות מן הגורמים הבאים: קצבת זקנה, קצבת נכות, הבטחת הכנסה, אבטלה, קצבת שארים, פנסיה, הכנסה מנכסים, מזונות, אחר.

בעלות על דירה*   הערות

שם המלגות הנוספות בשנת הלימודים הקרובה*  

האם אתה זכאי לחוק לחיילים משוחררים?*      מידע על ההורים מתייחס רק לתוכנית רקיע
אב

עבודה*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

מקורות הכנסה נוספים*   נכות אב*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  אם

עבודה*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

מקורות הכנסה נוספים*   נכות אם*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  

מצב לימודים

האם התקבלת ללימודים אקדמאיים?*       לתואר *  

השנה אתחיל את שנת לימודי ה *       אתחיל/התחלתי את לימודי בסמסטר *  תחום לימודים

תחום לימודים*  

שעות לימוד שבועיות      היקף שכר לימוד השנה      היקף נקודות זכות השנה  

סטודנט ראשון במשפחה גרעינית?*  

מכינה

האם למדת במכינה אקדמאית?*      מוסד הלימודים בו התקיימה המכינה

תיכון

שם בית הספר בתיכון*      סוג בית הספר בתיכון*  

האם התחלת בלימודים אקדמאים בעבר?*      היכן ?    משך הזמן שלמדת

האם למדת לימודי הנדסאות בעבר?*
סיפור חיים אישי

א. מי אני ?*
ספר לי על עצמך בצורה חופשית. התייחס/י ארועים משמעותיים וחשובים בחייך, וכל אירוע שנראה לך רלוונטי וחשוב על מנת להעמיק את ההיכרות עימך.
(200 תווים)
 

ב. מסלול הלימודים
מהו מסלול הלימודים אותו בחרת? שיקולי הבחירה. מדוע בחרת ללמוד לימודים אקדמיים ?*
(50 תווים)
 
האם הסתייעת באיבחון תעסוקתי בבחירת מסלול הלימודים ?*
(50 תווים)
 
ג. הסטודנט בסיום התואר
בעוד חמש שנים, היכן אתה רואה את עצמך ?*
(50 תווים)
 

הצהרה וסיום

א. אני מצהיר בזאת,כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם מלאים,נכונים ומדוייקים.ידוע לי,כי קציר ו/או המכללה ו/או האוניברסיטה ו/או מי מטעמם רשאים לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואישורי ההכנסות שמסרתי.

ב. ידוע לי ש"קציר" מבקשת לסייע לי בתקופת הלימודים במתן מלגת קיום,סיוע לימודי ותמיכה כללית, בכפוף לתנאי המלגה.לפיכך, הריני מתחייב/ת בזה כדלקמן:

1.אני מתחייב לבצע במהלך כל שנת לימודים אקדמאית פעילות התנדבות בהיקף של לפחות 4 שעות שבועיות (120 שעות בשנה) למען הקהילה במסגרות שיוגדרו לי בגין קבלת המלגה. כמו כן, אני מתחייב/ת, להשתתף בכנסים, בימי עיון הרלבנטיים לתכנית המלגות - כפי שאתבקש.(לא רלוונטי לתכנית משכילה)

2.אני מתחייב/ת להשתתף בשיעורי עזר בהם שובצתי באופן מלא בהתאם לנהלי "קציר".על היעדרות אני מתחייב/ת לשלם מחיר מלא מכיסי.

3.אני מתחייב/ת לדווח באופן מיידי לצוות מוסד הלימודים ול"צוות קציר" על כל מלגה שאקבל על שמי מגופים אחרים.

4.אני מוותר/ת בזאת על חיסיון המידע אודות מסלול הלימודים, גליון ציונים, אירועי משמעת, פרטי האישיים והתחייבויותיי כפי שנמסרו לעיל, ומאשר/ת כי המוסד בו אני לומד/ת וכל גוף אחר, ימסרו ל"קציר", כל מידע הרלוונטי לפרטים ולהתחייבויותיי דלעיל ולתשלום המלגה על ידכם.

5.אנו מביאים לידיעתך כי הפרטים שמסרת לנו במהלך הרשמתך,ציונים שנתיים וסיכומי ראיון- שמורים במאגר המידע אותו אנו מנהלים, המידע משמש אותנו לשם ניהול המלגות וסיוע במהלך לימודייך.מאגר המידע הינו חסוי ומאובטח,ומנוהל כפי חוק הגנת הפרטיות.

6. אם יחול שינוי בכל פרט מהפרטים שמסרתי ( לרבות שינוי בתחום הלימודים ו/או במוסד האקדמי בו אני לומד ו/או בכתובת הדוא"ל שלי ו/או חשבון הבנק וכו'), אודיע על כך ל"קציר", תוך 7 ימים מיום השינוי.

7.ידוע לי שאם לא אכבד ההתחייבויות הנ"ל ולא אעמוד בתנאי המלגה, תהא קציר/מוסד הלימודים רשאית לשקול נקיטת צעדים משמעתיים עד כדי הפסקת היותי מלגאי "קציר", והחזרת המלגה שאקבל. ידוע לי כי "קציר" בעלת הזכות המלאה לבטל את זכאותי למלגה ו/או להפסיק לאלתר את תשלומי המלגה ו/או להקטין את גובה המלגה ו/או לקבל ממני החזר של תשלומי מלגה שכבר הועברו לחשבוני ו/או ציוד או שירותים שנרכשו עבורי, בהתאם לשיקול דעתה מבלי שזו תהיה עילה לתביעה כלשהי.

הנני מצהיר/ה ומאשר/ת כי כל השלמתי את כל פרטי בקשת המלגה, הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים וכי הנני מסכים/ה לתנאי המלגה ולכל הכללים שנקבעו ויקבעו על ידי הקרן בכל הקשור לזכאותי לקבלת המלגה.


אישור התנאים *  
אנו מאחלים לך הצלחה ושנת לימודים פורייה.
יש ללחוץ פעם אחת בלבד על כפתור המשך.
נא להמתין לקבלת אישור, להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.
יש להעביר את המסמכים במלואם לרכזת של המוסד שנרשמת באמצעות המייל katzir@rashi.org.il
יש להוסיף לרשימת המסמכים גם מכתב אישי מנומק לסיבת הבקשה למלגה
במקרה של בעיה /שאלה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.ilכל הזכויות שמורות לפריזה מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ
נבנה על ידי פריזה מערכות מידע בע''מ
.