על מנת למלא את חלקי טופס השונים עליך לדפדף בין חלקיו על ידי לחיצה על כותרות החלקים (טאבים).

בסיום מילוי כלל השדות יש לגשת לטאב הסיום, לאשר את ההצהרה ולהשתמש בכפתור המשך על מנת לנווט לעמוד טעינת הקבצים.

לאחר לחיצה יחידה על כפתור "המשך" יש להמתין בסבלנות לעיבוד וקליטת הנתונים (אין ללחוץ על הכפתור פעמיים) ולנווט לעמוד טעינת הקבצים. רק בלחיצה על כפתור "סיים ושלח בקשה" תסתיים ההרשמה. יש להמתין עד לקבלת אישור, יש להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.

במקרה של בעיה / שאלה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.il

בהצלחה.


טופס הרשמה למלגת קרן קציר
שימו לב! הרישום לתוכניות הסתיים - ניתן להרשם רק לתוכנית ישוב במרכז !
יש להקפיד למלא את כלל הפרטים - בדפדפן אקספלורר בלבד!
תאריך ושעה 05/12/2020 11:12:35
הנחיות הרשמה

אנא קראו היטב את פרק המבוא טרם מילוי הטופס.

את הטופס יש למלא בדפדפן אקספלורר בלבד!

על מנת למלא את חלקי טופס השונים עליך לדפדף בין חלקיו על ידי לחיצה על כותרות החלקים (טאבים). שדות חובה מסומנים בכוכבית - *

שים לב! בעת מילוי הטופס אין להכניס תווים/צירופים כגון: < !, /,%,?, #, &,(,) יש להשתמש בתווים באנגלית או עברית בלבד!

בסיום מילוי כלל השדות יש לגשת לטאב הסיום, לאשר את ההצהרה ולהשתמש בכפתור שליחת בקשה.

לאחר לחיצה יחידה על כפתור "שליחת הבקשה" יש להמתין בסבלנות לעיבוד וקליטת הנתונים (אין ללחוץ על הכפתור פעמיים) עד לקבלת אישור.
יש להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.

במקרה של שאלה/בעיה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.il

בהצלחה.

אנא ציין תוכנית*  

מוסד לימודים*

פרטים אישיים

שם משפחה*   שם משפחה (לועזית) *  

שם פרטי*   שם פרטי (לועזית) *  

שם משפחה קודם    שם משפחה קודם (לועזית)   

ת.ז.*      

מין*   תאריך לידה / / מצב משפחתי*   מוצא דתי*  

ילדים (עד גיל 18)*   אחים (מתחת לגיל 23)*   קשר עם הורים*   יתמות*  

ארץ לידה*      תאריך עליה / /

שירות צבאי

שירות צבאי/לאומי*      תקופת השירות*      סיבת פטור/שירות חלקי*  

תחילת שירות / /    תום שירות / /

דרגה    שירות מילואים*  

הערות

פרטי התקשרות

מגורים *  

כתובת מגורים*   מס` בית מס` דירה   ישוב*     מיקוד  

טלפון בבית *   טלפון נייד *  

נא להקפיד לרשום את מספרי הטלפון בפורמט 052-1234567 או 03-9876541 ללא רווחים

דוא"ל*    

המועמד

לכל נתוני ההכנסות יש לצרף מסמכים רלוונטים בהגעה לראיון אישי.

האם הנך עובד/ת?*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

מקום עבודה נוסף תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

לשכיר ממוצע סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה בשלושת החודשים האחרונים (יש לחשב לפי הסכום המופיע בתלוש המשכורת תחת הכותרת "סה"כ תשלומים" או "סה"כ ברוטו").
לעצמאי סך הכנסות חייבות במס לשנה קודמת משומה שנתית חלקי 12

מקורות הכנסה נוספים*   נכות*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  

יש לציין את סך ההכנסות מן הגורמים הבאים: קצבת זקנה, קצבת נכות, הבטחת הכנסה, אבטלה, קצבת שארים, פנסיה, הכנסה מנכסים, מזונות, אחר.

בעלות על דירה*   הערות בעלות על רכב*  

סך הכל חובות (ללא משכנתא) ברוטו   משכנתא לחודש*  

גובה מלגות נוספות בשנת הלימודים הקרובה*  

שם המלגות הנוספות בשנת הלימודים הקרובה*  

האם אתה זכאי לחוק לחיילים משוחררים?*      

בן/בת הזוג

עבודה

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה  

מקורות הכנסה נוספים סכום הכנסות נוספות לחודש  

בעלות על דירה    הערות בעלות על רכבאב

עבודה*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

מקורות הכנסה נוספים*   נכות אב*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  

בעלות על דירה*   הערות בעלות על רכב*  

סך הכל חובות (ללא משכנתא) ברוטו  אם

עבודה*  

מקום עבודה תפקיד היקף המשרה ב%

סכום הכנסה חודשי ברוטו מעבודה*    

מקורות הכנסה נוספים*   נכות אם*  

סכום הכנסות נוספות לחודש  

בעלות על דירה*   הערות בעלות על רכב*  

סך הכל חובות (ללא משכנתא) ברוטו  צירוף מסמכים

להזכירך, עליך להציג את המסמכים המתאימים במידה ותוזמן לראיון.

מצב לימודים

האם התקבלת ללימודים אקדמאיים?*       לתואר *  

השנה אתחיל את שנת לימודי ה *       אתחיל/התחלתי את לימודי בסמסטר *  תחום לימודים

תחום לימודים*  

שעות לימוד שבועיות      היקף שכר לימוד השנה      היקף נקודות זכות השנה  

סטודנט ראשון במשפחה גרעינית?*  

מכינה

האם למדת במכינה אקדמאית?*      מוסד הלימודים בו התקיימה המכינה

תיכון

שם בית הספר בתיכון*      סוג בית הספר בתיכון*   ממוצע בגרות*     ציון פסיכומטרי*    

מועמדים לתואר שני / הסבה

שם המוסד בו למדת תואר ראשון

תחום הלימודים בתואר ראשון

ממוצע הציונים בתואר  

מסלול מחקרי

שנת סיום לימודים לתואר ראשון האם היית חבר בקציר בלימודי התואר הראשון

סיפור חיים אישי

א. מי אני ?*
ספר לי על עצמך בצורה חופשית. התייחס/י ארועים משמעותיים וחשובים בחייך, וכל אירוע שנראה לך רלוונטי וחשוב על מנת להעמיק את ההיכרות עימך.
(200 תווים)
 

ב. מסלול הלימודים
מהו מסלול הלימודים אותו בחרת? שיקולי הבחירה. מדוע בחרת ללמוד לימודים אקדמיים ?*
(50 תווים)
 
האם הסתייעת באיבחון תעסוקתי בבחירת מסלול הלימודים ?*
(50 תווים)
 
ג. מעורבות חברתית
המילגה מחייבת מעורבות חברתית בקהילה( לא רלוונטי למועמדים לתכנית משכילה"), מה עמדתך ביחס לאמירה זו ? עם איזו אוכלוסייה תעדיף לפעול ?*
 
ד. הסטודנט בסיום התואר
בעוד חמש שנים, היכן אתה רואה את עצמך ?*
(50 תווים)
 

הצהרה וסיום

א. אני מצהיר בזאת,כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם מלאים,נכונים ומדוייקים.ידוע לי,כי הקרן/המכללה/האוניברסיטה רשאים לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואישורי ההכנסות שמסרתי. אני מתחייב/ת להודיע לקרן/למכללה/לאוניברסיטה על כל שינוי בפרטים שנמסרו בטופס.

ב. ידוע לי שהקרן פועלת במטרה לסייע לי בתקופת הלימודים במתן מלגת קיום,סיוע לימודי ותמיכה כללית.לפיכך, הריני מתחייב/ת בזה:

1.אני מתחייב לפעול לפחות 4 ש"ש (120 שעות בשנה)למען הקהילה במסגרות שיוגדרו לי בגין קבלת המלגה,ולהשתתף בכנסים,בימי עיון ובסופשבוע- כפי שאתבקש.(לא רלוונטי לתכנית משכילה)

2.אני מתחייב/ת להשתתף בשיעורי עזר בהם שובצתי באופן מלא.על היעדרות אני מתחייב/ת לשלם מחיר מלא.

3.אני מתחייב/ת לדווח לצוות מוסד הלימודים ולקרן על כל מלגה שאקבל על שמי בגופים אחרים.

4.ידוע לי כי הקרן דורשת לקבל גיליון ציונים כל סמסטר בשל היותי בקרן המלגות.לפיכך אני מאשר/ת בזאת למוסד הלימודים להעביר לקרן את גיליון הציונים שלי.

5.אנו מביאים לידיעתך כי הפרטים שמסרת לנו במהלך הרשמתך,ציונים שנתיים וסיכומי ראיון- שמורים במאגר המידע אותו אנו מנהלים, המידע משמש אותנו לשם ניהול המלגות וסיוע במהלך לימודייך.מאגר המידע הינו חסוי ומאובטח,ומנוהל כפי חוק הגנת הפרטיות.ידוע לי ואני מסכים.

6.ידוע לי שאם לא אכבד ההתחייבות הנ"ל, תהא הקרן/מוסד הלימודים רשאית לשקול נקיטת צעדים משמעתיים עד כדי הפסקת היותי מלגאי הקרן, והחזרת המלגה שאקבל.

7. ידוע לי כי הקרן רשאית מנימוקיה להקטין את גובה המלגה או להפסיקה, מבלי שזו תהיה עילה לתביעה כלשהי.

כמוכן השלמתי את מסירת כל פרטי הטופס ותנאי הגשת המלגה מוסכמים עלי.אישור התנאים *  

אנו מאחלים לך הצלחה ושנת לימודים פורייה.
יש ללחוץ פעם אחת בלבד על כפתור המשך.
נא להמתין לקבלת אישור, להוציא התדפיס. יש לגשת עם התדפיס לרכז קציר במוסד.
במקרה של בעיה /שאלה ניתן לשלוח מייל ל katzir@rashi.org.il


כל הזכויות שמורות לפריזה מערכות מידע וטכנולוגיות בע"מ
נבנה על ידי פריזה מערכות מידע בע''מ
.